Kanske du är på en plats du inte kan se ljuset i tunneln. Vi tror på bönens kraft.

Låt oss be för dig!

Herre min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande bort från dem som går ner i graven.
David
Psaltaren 30:3-4
sv_SESV